تماس با ما

آدرس کلینیک :

اصفهان - خیابان شریعتی - روبروی اورژانس بیمارستان شریعتی
مجتمع نوید 1 - طبقه اول - واحد یک - کلینیک فیزیوتراپی یکتا

تلفن های تماس :

03136293345
09103592896

فرم تماس